NIEUWE LEERGANGE PHARMACY PRACTITIONER:
SCHRIJF JE NU AL IN VOOR LG Sept 2023

INSCHRIJVEN
Tekengebied 3rechthoek

OPLEIDING PHARMACY PRACTITIONER

Met de opleiding tot pharmacy practitioner ontwikkel je een attitude om knelpunten en risico’s te signaleren, problemen aan te kaarten en mee te helpen oplossen. Hierdoor kun jij straks als pharmacy practitioner nóg meer betekenen in het opsporen en elimineren van medicatieveiligheidsrisico’s.

De opleiding tot pharmacy practitioner is bestemd voor assistenten werkzaam in het ziekenhuis of poliklinische apotheek. De opleiding bestaat uit vijf modules van drie maanden, waarin farmacotherapeutische en beroepsgerichte onderwerpen aan bod komen. Tevens is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, communicatie en voorlichting.

DUUR VAN DE OPLEIDING

De opleiding duurt +/- achttien maanden.

Praktijk en theorie zijn binnen de opleiding geïntegreerd in verschillende werkvormen: e-learning, praktijkopdrachten op de werkplek en studiebijeenkomsten met medestudenten. De opleiding bevat 6 bijeenkomsten waarvan er 3 fysiek en 3 digitaal zijn.

DOCENTEN

Tijdens de terugkomdagen worden de lessen verzorgd door apothekers en/of professionals uit het werkveld.

BEGELEIDERS

Tijdens de leergang heb je twee begeleiders:

 • de praktijkbegeleider (teamleider) die de dagelijkse begeleiding op zich neemt.
 • een aandacht apotheker, die de praktijkopdrachten beoordeeld in de leeromgeving.

2 x per jaar:
Je kunt je nu nog inschrijven voor:
Leergang 26 september 2023

De opleiding is geaccrediteerd door het KABIZ.

De kosten bedragen: € 3489,- (inclusief Maps Tell test) (excl. 21% BTW).

Indien de praktijkbegeleider ook gebruik wil maken van de Maps Tell test is dit mogelijk. De kosten bedragen € 77,-.

STUDIEBELASTING

De studiebelasting bedraagt 84 uur per module:

 1. E-learning (internet): 16 uur
 2. Studiebijeenkomst na elke module: 8 uur
 3. Praktijkopdrachten op de werkplek: 60 uur:
  • Informatie verzamelen en verwerken: 10 uur
  • Nieuwe taken oefenen (incl. voorbereiding):20 uur
  • Verslaglegging, reflectie, portfolio: 30 uur
FARMACOTHERAPIE MODULES BEROEPSGERICHTE MODULE
MODULE 1 pijn en pijnbestrijding corrigerende middelen beroepsprofiel, organisatie verpleegafdeling, kennismanagement, klantgerichtheid, klachtenafhandeling
MODULE 2 hart - en vaatziekten proces van uitzetten, toedienen en registreren medicatie en sondevoeding, medicatieveiligheid, kwaliteitszorg, communicatie met professional
MODULE 3 infectieziekten infectiepreventie, VTGM op de verpleegafdeling, infuusmanagement, projectmanagement
MODULE 4 diabetes mellitus opnamebegeleiding, communicatievaardigheden, projectmanagement (vervolg)
MODULE 5 astma en COPD, depressie, angst, slaapstoornissen en delier ontslagbegeleiding, communicatievaardigheden (overtuigen en feedback), projectmanagement (afronding), eindopdracht

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Alle onze modules zijn van hoogwaardige kwaliteit, onafhankelijk, praktijkgericht

Helpdeskondersteuning bij de e-learning

Alle scholing is geaccrediteerd door KABIZ en/of SANA

Alle e-learning is te combineren met de Farmacie Leer app