Nieuwe leergang Pharmacy practitioner: schrijf je nu al in voor LG Februari 2023

In tijden van veranderingen houden wij het hoofd koel en passen ons aan.
Zo heeft Farmacieopleidingen het afgelopen jaar de opleiding Pharmacy Practitioner voor een groot gedeelte digitaal georganiseerd. De combinatie van fysieke bijeenkomsten met digitale bijeenkomsten is als zeer prettig ervaren. Daarom gaan we met vol enthousiasme door in 2022 en 2023!

Vragen??

Hieronder vind je al veel informatie over de opleiding. Wil je graag meer weten?
Neem dan contact op met Miriam Huisman 0645126023 of vraag een overleg via Teams aan via Info@farmacieopleidingen.nl

OPLEIDING PHARMACY PRACTITIONER

Met de opleiding tot pharmacy practitioner ontwikkel je een attitude om knelpunten en risico’s te signaleren, problemen aan te kaarten en mee te helpen oplossen. Hierdoor kun jij straks als pharmacy practitioner nóg meer betekenen in het opsporen en elimineren van medicatieveiligheidsrisico’s.

De opleiding tot pharmacy practitioner is bestemd voor assistenten werkzaam in het ziekenhuis of poliklinische apotheek. De opleiding bestaat uit vijf modules van drie maanden, waarin farmacotherapeutische en beroepsgerichte onderwerpen aan bod komen. Tevens is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, communicatie en voorlichting.

DUUR VAN DE OPLEIDING

De opleiding duurt +/- achttien maanden.

Praktijk en theorie zijn binnen de opleiding geïntegreerd in verschillende werkvormen: e-learning via internet, praktijkopdrachten op de werkplek en studiebijeenkomsten met medestudenten.

  • Sinds Corona is de opleiding over gegaan naar 3 bijeenkomsten op locatie  (startdag, module 3 en module 5) en 3 digitale bijeenkomsten via Teams (module 1, module 2 en module 4)

DOCENTEN 

Tijdens de terugkomdagen worden de lessen verzorgd door apothekers en/of professionals uit het werkveld.

BEGELEIDERS

Tijdens de leergang heb je twee begeleiders:

  • de praktijkbegeleider (teamleider) die de dagelijkse begeleiding op zich neemt.
  • een aandacht apotheker, die de praktijkopdrachten beoordeeld in de leeromgeving.

STUDIEBELASTING

De studiebelasting bedraagt 84 uur per module:

  1. E-learning (internet): 16 uur
  2. Studiebijeenkomst na elke module: 8 uur
  3. Praktijkopdrachten op de werkplek: 60 uur:
  • Informatie verzamelen en verwerken: 10 uur
  • Nieuwe taken oefenen (incl. voorbereiding):20 uur
  • Verslaglegging, reflectie, portfolio: 30 uur
Tekengebied 3rechthoek

START OPLEIDING

2 x per jaar: februari en sept/oktober
Je kunt je nu nog inschrijven voor LG sept 2022 (startdatum 27 sept 2022) of voor LG februari 2023 (startdatun nog onbekend)

ACCREDITATIE

De opleiding is geaccrediteerd door het KABIZ  

KOSTEN

Vanaf febr. 2023: € 3335,- + € 77,- voor Maps Tell (excl. 21% BTW)

Het maken van de  Maps Tell test is, voor de cursist,  een verplicht onderdeel van de opleiding.

Vanaf okt. 2021 is het niet meer nodig dat de praktijkbegeleider ook een Maps Tell test doet.
Indien de praktijkbegeleider het zelf wenst, dan kan dat geregeld worden en komt er nog  € 77,- bij.

Ps, vraag voordat je je inschrijft de juiste factuurgegevens op!

FARMACOTHERAPIE MODULES BEROEPSGERICHTE MODULE
MODULE 1 pijn en pijnbestrijding corrigerende middelen beroepsprofiel, organisatie verpleegafdeling, kennismanagement, klantgerichtheid, klachtenafhandeling
MODULE 2 hart - en vaatziekten proces van uitzetten, toedienen en registreren medicatie en sondevoeding, medicatieveiligheid, kwaliteitszorg, communicatie met professional
MODULE 3 infectieziekten infectiepreventie, VTGM op de verpleegafdeling, infuusmanagement, projectmanagement
MODULE 4 diabetes mellitus opnamebegeleiding, communicatievaardigheden, projectmanagement (vervolg)
MODULE 5 astma en COPD, depressie, angst, slaapstoornissen en delier ontslagbegeleiding, communicatievaardigheden (overtuigen en feedback), projectmanagement (afronding), eindopdracht

Alle onze modules zijn van hoogwaardige kwaliteit, onafhankelijk, praktijkgericht

Helpdeskondersteuning bij de e-learning

Alle scholing is geaccrediteerd door KABIZ en/of SANA

Alle e-learning is te combineren met de Next Level App