Test hoeveel jij en jouw collega’s weten over virussen

In deze Corona tijd stellen we het onderdeel ‘Virussen’ uit de opleiding Pharmacy Practitioner gratis beschikbaar voor alle assistentes!

Hiermee leer je onder andere:

 • Wat een virus is aan de hand van de belangrijkste kenmerken;
 • Hoe virussen zich vermenigvuldigen;
 • Waardoor een gastheer ziek wordt van een virusinfectie;
 • Het herkennen van de kenmerken van een aantal belangrijke virussen en het ziektebeeld dat zij veroorzaken.

Meld je hier aan!

 

 

OPLEIDING PHARMACY PRACTITIONER

Met de opleiding tot pharmacy practitioner ontwikkel je een attitude om knelpunten en risico’s te signaleren, problemen aan te kaarten en mee te helpen oplossen. Hierdoor kun jij straks als pharmacy practitioner nóg meer betekenen in het opsporen en elimineren van medicatieveiligheidsrisico’s.

De opleiding tot pharmacy practitioner is bestemd voor assistenten werkzaam in het ziekenhuis of poliklinische apotheek. De opleiding bestaat uit vijf modules van drie maanden, waarin farmacotherapeutische en beroepsgerichte onderwerpen aan bod komen. Tevens is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, communicatie en voorlichting.

DUUR VAN DE OPLEIDING

De opleiding duurt +/- achttien maanden.

Praktijk en theorie zijn binnen de opleiding geïntegreerd in verschillende werkvormen: e-learning via internet, praktijkopdrachten op de werkplek en studiebijeenkomsten met medestudenten.

 • Sinds Corona is de opleiding over gegaan naar 3 bijeenkomsten op locatie  (startdag, module 3 en module 5) en 3 digitale bijeenkomsten via Teams (module 1, module 2 en module 4)

DOCENTEN 

Tijdens de terugkomdagen worden de lessen verzorgd door apothekers en/of professionals uit het werkveld.

BEGELEIDERS

Tijdens de leergang heb je twee begeleiders:

 • de praktijkbegeleider (teamleider) die de dagelijkse begeleiding op zich neemt.
 • een aandacht apotheker, die de praktijkopdrachten beoordeeld in de leeromgeving.

STUDIEBELASTING

De studiebelasting bedraagt 84 uur per module:

 1. E-learning (internet): 16 uur
 2. Studiebijeenkomst na elke module: 8 uur
 3. Praktijkopdrachten op de werkplek: 60 uur:
 • Informatie verzamelen en verwerken: 10 uur
 • Nieuwe taken oefenen (incl. voorbereiding):20 uur
 • Verslaglegging, reflectie, portfolio: 30 uur
Tekengebied 3rechthoek

START OPLEIDING

2 x per jaar: februari en september
i.v.m. Corona is sept 2020 verschoven naar 4 november 2020.
Je kunt je nu inschrijven voor LG febr 2021

ACCREDITATIE

De opleiding is geaccrediteerd door het KABIZ en SANA. 

KOSTEN

€ 3050,- (excl. 21% BTW)

FARMACOTHERAPIE MODULES BEROEPSGERICHTE MODULE
MODULE 1 pijn en pijnbestrijding corrigerende middelen beroepsprofiel, organisatie verpleegafdeling, kennismanagement, klantgerichtheid, klachtenafhandeling
MODULE 2 hart - en vaatziekten proces van uitzetten, toedienen en registreren medicatie en sondevoeding, medicatieveiligheid, kwaliteitszorg, communicatie met professional
MODULE 3 infectieziekten infectiepreventie, VTGM op de verpleegafdeling, infuusmanagement, projectmanagement
MODULE 4 diabetes mellitus opnamebegeleiding, communicatievaardigheden, projectmanagement (vervolg)
MODULE 5 astma en COPD, depressie, angst, slaapstoornissen en delier ontslagbegeleiding, communicatievaardigheden (overtuigen en feedback), projectmanagement (afronding), eindopdracht

Alle onze modules zijn van hoogwaardige kwaliteit, onafhankelijk, praktijkgericht

Helpdeskondersteuning bij de e-learning

Alle scholing is geaccrediteerd door KABIZ en/of SANA

Alle e-learning is te combineren met de Next Level App